Kirsten Palmvang, autoriseret klinisk diætist

Klinisk diætist Kirsten

Autorisations ID: 09RBY

Sund kost
Overvægt
Diabeteskost
Dyslipidæmi
Underernæring
Spiseforstyrrelser

 

 

I mit arbejde som klinisk diætist lægger jeg vægt på at lytte aktivt og inddrage, motivere og støtte. Jeg ser og hører ”det hele menneskes” specifikke problemer. I samarbejde med klinikken finder vi de bedste løsninger, som passer ind i den enkeltes hverdag. Jeg elsker at opleve den glæde det giver, når resultaterne af klienternes indsats viser sig.

Mine primære ydelser er vejledning i og støtte til:

  • Sund kost
  • Overvægt (vægttabskost)
  • Diabeteskost
  • Dyslipidæmi (fedt-/kolesterol-sænkende kost)
  • Underernæring (lille appetit)
  • Spiseforstyrrelser

Jeg har arbejdet som klinisk diætist på to københavnske sygehuse (endokrinologisk- og børneafdeling) og et geriatrisk center, og her vejledt i/tilpasset mad til alle aldersgrupper: voksne/ældre, små og store børn både i hverdagen eller i sygesengen.

Dertil har jeg som lektor på professionshøjskoler og som kommunal konsulent arbejdet med og undervist et bredt spekter af mennesker og faggrupper i sundhed, ernæring, mad/madlavningsteknikker og meget mere.

Jeg har en bred (tværvidenskabelig) viden og tilgang, jeg følger altid med indenfor mine faglige områder via uddannelse, kurser, konferencer/temadage, medlemskab af faglige foreninger, faglig læsning, foredrag m.m.

Privat har jeg et liv i bevægelse, såvel fysisk som psykisk. Jeg har to voksne sønner årgang 1983 og 1989, samt 3 dejlige børnebørn. Jeg nyder at være farmor. I min hverdag går jeg lange ture, cykler, dyrker mensendieck – og passer børnebørn. Jeg bor i og er medlem af bestyrelsen i et andelsbofælleskab, hvor vi - i alt 70 mennesker, store og små - laver mad til hinanden på hverdage.

Uddannelser

2011 - 2013: Master i pædagogik. Institut for Medier, Erkendelser og Formidling. Københavns Universitet.

2006 - 2007: Lektorkvalificering – Sundhedsundervisning i folkeskolens madkundskabsundervisning. Københavns Dag- og Aftenseminarium.

1994 - 2002: Sociolog, Cand. Scient. Soc. Sociologisk Institut. Københavns Universitet

Speciale:

”Vil du skære min fiskefilet ud?” Om kostens, madens og måltidets sociale organisering og betydning under indlæggelse på hospital.

1986 - 1987: Klinisk diætist. Århus Universitet. Autorisation af Sundhedsstyrelsen i 2014

Opgaver:

- Behandling af Cøliaki – glutenintollerence - hos voksne.

- Diætetiske og ernæringsmæssige konsekvenser af steatoré efter strålebehandling mod abdomen hos cancerpatienter.

1976 - 1980: Husholdningslærer (Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed). Suhr København.

Speciale:

Vejledning og oplysning af børn med diabetes mellitus og deres forældre.

 

Faglige kurser

De seneste:

2019: Certificerering i: A Low FODMAP diet in functional gastrointestinal disorders, IBS.         Fagligt selskab af Kliniske Diætister – Kost- og Ernæringsforbundet.

2019: Fra Tanke til Handling. Louise Berner.

2018: Selvskadende adfærd og Spiseforstyrrelser hos børn og unge. Baggrund, mekanismer, behandling. Seminarer.dk

 

Faglige møder og konferencer med førende forskere.

De seneste:

Selskab for Ernæringsforskning (SfE), Årsmøder:

2019:  ”Sustainable Diets” – Hvordan kan vi både spise sundt og klimavenligt?”

2018: “Future nutritional challenges for improving public health.”

Ernæringsfokus - Landbrug og Fødevarer, årlige konferencer:

2019: ”Fødevarematricer – når fødevarer er mere end næringsstoffer.”

2018: ”Sundhed – dit eget ansvar?”

Dansk Selskab for Klinisk Ernæring, Temadag:

2019: Plantebaseret kost – Betydning for sundhed. Hvordan sikres indtaget af mikronæringsstoffer? Anbefalinger omkring vegansk kost til småbørn.

Levnedsmiddelselskabet LEVS – Ingeniørforeningen:

2019: Change in eating practice asross the Nordic countries.

2017: Kostråd og udfordringer. Fødevarestyrelsen: Sukker - er vi for søde?

 

Ansættelser og tillidshverv

2017 - : Selvstændig autoriseret klinisk diætist

2011 –: Medlem af Sundhedsborgmesterens netværksgruppe for sundhed og omsorg. Københavns Kommune.

2004 - : Censor på professionsuddannelserne: Ernæring og Sundhed (bl.a. diætistuddannelsen), Lærerduddannelsen (praktik og madkundskab) og pædaguddannelsen (sundhed, krop og bevægelse OG Individ, Institution og Samfund) og på diplomuddannelserne (sundhed).

2003 – 2017: Adjunkt/Lektor på professionsuddannelserne: Læreruddannelsen og Ernæring og Sundhed (Professionshøjskolen København, Suhr, Carlsberg og Professionshøjskolen Absalon, Ankerhus Sorø).

2011: Akkreditering af læreruddannelsen, Blaagaard/KDAS. Skriver og tovholder på skriveprocessen.

2008: Ekspert i akkreditering af nye uddannelser/uddannelsesudbud i sundhed for Undervisningsministeriet. EVA. Danmarks Evalueringsinstitut. København

2002 – 2007: Foredrag i hele landet – på hospitaler, sygeplejeskoler, Sundhedsstyrelsen m.m. - om kostens, madens og måltidets sociale betydning under indlæggelse på hospital.

1995 – 2001: Forskningsassistent. Sociologisk Institut, Københavns Universitet og VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Tidl. Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut).

1998 – 1999: Interim-studienævnsmedlem på Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

1981 – 1993: Klinisk diætist. Endokrinologisk afdeling Bispebjerg Hospital, Børneafdelingen Glostrup Hospital og Diakonissestiftelsens Geriatriske Center Frederiksberg.

1993: Kostvejledning af kvinder med spiseforstyrrelsen bulimi. Konsulent på Askovgårdens psykologiske Rådgivning. København.

1992 – 1993: Foredrag i daginstitutioner i kost til vuggestue- og børnehavebarnet. Konsulent i Forbrugerstyrelsen.

1988 – 1989: Konsulent hos Kgl. Veterinær og Landbohøjskolen i Roskildeprojektet – Danmarks bidrag i europæisk undersøgelse af ældres kostvaner.

1987 – 1988: Medlem af redaktionsudvalget i opstarten af fagbladen ”Diætisten” i Foreningen af Kliniske diætister (FaKD).

1982 – 1983: Undervisning på Hvidovre Hospitals sygeplejeskole i ernæringslære og diætetik.

1980 – 1981: Madlavning i daginstitution – vuggestue/børnehave. Valby Børneasyl, Københavns Kommune.