Samtykke, hvad ønsker vi samtykke på og hvorfor?

Vi har altid anvendt samtykkeerklæring i klinikken, men efter persondataforordningen er trådt i kraft, betyder samtykket endnu mere.

Persondataforordningen er til for at sikre dine data. Når vi opretter dig i vores i journalsystem og laver journalføring betyder det, at vi lagre følsomme persondata, som skal sikres. I vores samtykke skal du bl.a. tage stilling til, med hvem vi må dele denne data, fx andre behandlere eller læge. Vi videregiver ikke data uden et forudgående samtykke.

Ved første konsultation, ved præsentation at nyt problem eller hvis der er gået mere end et år siden du sidst udfyldte en samtykkeerklæring, vil du blive bedt om at udfylde en samtykkeerklæring.

Samtykkeerklæringen er opdelt i nedenstående punkter, og der skal tages stilling til samtykke til hvert enkelt punkt:

 • Journalførelse og opbevaring. Behandleren har min tilladelse til at journalføre og opbevare oplysningerne jf. Persondatalovens § 7 og § 8. 

  Vi kan ikke tage nogen i behandling uden at føre og opbevare din journal og dermed personfølsomme oplysninger. Ved at underskrive samtykkeerklæringen, samtykker du til, at du er indforstået med, at der oprettes journal, som behandles og opbevares efter de regler, der gælder i Persondataloven, lov nr. 429 af 31. maj 2000.
 •  
 •  
 • Kontakt til din læge. Behandleren har min tilladelse til at konferere med eller fremsende relevant del af min journalhistorik til den for mig registrerede autoriseret læge. 

  I tilfælde hvor patienten er sygemeldt i længere tid, hvor behandleren opdager alvorlige sygdomme, hvor behandleren henviser til billeddiagnostiske undersøgelser eller hvor patienten overgår til behandling i andet regi, er behandleren jf. ’Landsoverenskomsten mellem Regionernes Lønnings og Takstnævn og Dansk Kiropraktor Forening’ ofte forpligtet til at tage kontakt til lægen.
 •  
 •  
 • Rekvirering af billeddiagnostik. Behandleren har min tilladelse til at rekvirere relevante billeddiagnostiske undersøgelser på sygehus, røntgenklinikker eller kiropraktorklinikker.

  For at minimere udførelsen af dobbeltundersøgelser af sundhedsmæssige og økonomiske årsager, søger vi altid at anvende allerede tilgængeligt billeddiagnostisk materiale såfremt det er relevant i det aktuelle behandlingsforløb.
  Ved rekvirering af billeddiagnostisk undersøgelser, vil vi oftest bede om, at du udfylder endnu et samtykke til billeddiagnostisk rekvirering, til fremvisning til sygehus, røntgenklinik eller kiropraktorklinik, hvis disse kræver dette.
 • Tværfaglige behandlingsforløb. Ved tværfagligt behandlingsforløb har behandleren tilladelse til at videregive dele af eller hele min journalhistorik til:
  Kiropraktor Thea Geelbak
  Kiropraktor Anne Winther Vind
  Kiropraktor Marcus Dieden
  Kiropraktor Cecilie Deleurang Testern
  Fysioterapeut Lasse Lindberg
  Zoneterapeut og massør Pernille Aagaard
  Akupunktør Claus Arndt Nielsen
  Andre (udfyldes):

  Klinikken søger gennem sparring på tværfaglige behandlermøder at tilrettelægge det bedste behandlingsforløb for den enkelte patient, indhente second opnion i forhold til fund og diagnose samt dele viden med henblik på læring.

  Der skal tages stilling til hver enkelt behandler. Der kan ikke iværksættes et tværfagligt behandlingsforløb, hvis ikke der er givet samtykke til at behandlerne i det tværfaglige behandlingsforløb, må dele vide og herunder se hinandens journalnotater.

 • Sundhedsforsikring eller anden betaler. Ved anvendelse af en sundhedsforsikring eller anden betaler er jeg indforstået med, at jeg selv hæfter for betaling, hvis sundhedsforsikring eller anden betaler, ikke betaler for min behandling.

  Hovedparten af sundhedsforsikringerne dækker behandling ved klinikkens behandlere helt eller delvist. Medbringer du skriftlig dokumentation fra sundhedsforsikringen på dækning af aktuelle problem, kan vi i de fleste tilfælde afregne direkte med din sundhedsforsikring. Husk at tage kontakt til din sundhedsforsikring forud for konsultationen for at være sikker på dækning.

  Bliver din behandling dækket af en sundhedsforsikring skal du være opmærksom på følgende:

  Du har selv ansvaret for din forsikring, dvs. vilkårene omkring den, hvor mange behandlinger du er berettiget til, hvor mange behandlinger du har brugt og hvornår bevillingen udløber.

  Nogle forsikringer kræver at du har været forbi din læge enten for at få en medicinsk stillet diagnose eller en henvisning. Det er vigtigt at du overholder dette, hvis du vil have dækning for din behandling.

  I de tilfælde hvor vi har samarbejde med forsikringen, skal vi have et brev/mail fra din forsikring – indtil da skal du selv afregne behandlingerne.

  Klinikken har ikke samarbejdsaftaler med SOS og Nordic Netcare. Har du Mølholm eller Danica, skal du medbringe en bevilling, der dækker behandling hos os (dvs. udenfor deres samarbejdsklinikker gennem Falck Healthcare og Nordic Netcare).

  Dækker din forsikring mod forventning ikke, hæfter du selv for betalingen.

  Forsikringen dækker ikke gebyr for sent afbud eller udeblivelse samt køb af bolde, elastikker eller isposer el. lign..

 • Lægelig stillet diagnose:  Jeg har konsulteret min læge vedrørende den problemstilling, som jeg ønsker behandling for.

  For at få tilskud til zoneterapi og akupunktur fra bl.a. Sygeforsikringen Danmark, er dette et krav.

 • Henvisning fra lægen:  Jeg har konsulteret min læge vedrørende den problemstilling, som jeg ønsker behandling for, og fået en henvisning til behandlingsform, som jeg ønsker. 

  Dette kan være et krav fra din sundhedsforsikring eller anden betaler til behandling ved især fysioterapi.

 • Oplysninger på forælder/værge:  Ved behandling af børn under 16 år, skal forælder eller værge samtykke til behandlingen og betaling. Børn på 16 år eller ældre, skal selv udfylde samtykke. 

  På samtykket vil derfor bede om navn og cpr.nr. for forældre eller værge. Det er vigtigt at der er en forældre/værge tilstede under som minimum første konsultation.