Priserne per 1. oktober 2019

Kiropraktik

Førstegangsbesøg eller mere end 3 år siden sidste konsultation:
598,27kr (tilskud fra sygeforsikringen danmark 212kr)

Forundersøgelse af patient med 1-3 år siden sidste konsultation:
479,66kr (tilskud fra sygeforsikringen danmark 177kr)

Forundersøgelse af patient med < 1 år siden sidste konsultation: 
362,08kr (tilskud fra sygeforsikringen danmark 142kr)

Opfølgende konsultation - udvidet: 
432,82kr (tilskud fra sygeforsikringen danmark 142kr)

Opfølgende konsultation - almindelig: 
313,16kr (tilskud fra sygeforsikringen danmark 106kr)

Opfølgende konsultation - afgrænset: 
194,57kr (tilskud fra sygeforsikringen danmark 70kr)

Ved behandling lørdage efter aftale: +50% tillæg
Ved behandling søndage og helligdage efter aftale: +100% tillæg

Priserne følger landsoverenskomsten, der er forhandlet mellem Dansk Kiropraktor Forening og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Prisen for forundersøgelsen afhænger udelukkende af, hvornår du sidst har været i klinikken. Prisen for opfølgende konsultation kommer an på omfanget af den behandling din kiropraktorer vurderer, at der er behov for baseret på hvor mange anatomiske regioner der behandles, behandlingsteknikker, øvelser og kommunikation/rådgivning.

Klinikkens ydelser reguleres hver år 1. april og 1. oktober. Der henvises til den fulde prisliste på Dansk Kiropraktorforenings hjemmeside.

Der kræves ingen lægehenvisning.

For at få tilskud fra sygeforsikringen danmark, kræves at du er medlem inden at du konsulterer klinikken. De fleste sundhedsforsikringer dækker kiropraktisk behandling. Husk at medbringe en bevilling.

Fysioterapi

Førstegangsbesøg og undersøgelse:
479,66kr (tilskud fra sygeforsikringen danmark 133kr)

Normalbehandling:
432,82kr (tilskud fra sygeforsikringen danmark 88kr)

Fysioterapeuterne har ikke overenskomst med den offentlige sygesikring, og der er således ikke tilskud derfra.
De fleste sundhedsforsikringer dækker behandlingen helt eller delvist, selvom fysioterapeuterne ikke har overenskomst med den offentlige sygesikring. Husk at medbringe en bevilling.
Der kræves ingen lægehenvisning medmindre din sundhedsforsikringen kræver det.

Zoneterapi

Førstegangsbesøg/nyt problem á 60 minutter:
600kr (tilskud fra sygeforsikringen danmark: 30% af egenudgiften, dog maks. 115kr)

Normal behandling á 30 minutter:
350kr (tilskud fra sygeforsikringen danmark: 30% af egenudgiften, dog maks. 75kr)

Lang behandling á 60 minutter:
600kr (tilskud fra sygeforsikringen danmark: 30% af egenudgiften, dog maks. 75kr)

Sygeforsikringen danmark giver maks. 715 kr. i samlet tilskud på zoneterapi/akupunktur inden for 12 måneder. For at få tilskud, kræves det at diagnosen er lægeligt stillet, se mere her.
Da zoneterapeuten er RAB-godkendt, giver nogle sundhedsforsikringer helt eller delvist tilskud til behandlingen. Husk at medbringe en bevilling.

Massage

Massage 30 minutter:

350kr

Massage 60 minutter:

600kr

Klinisk diætist

Første konsultation - inkl. kostplan (60 minutter):

1200kr

Første konsultation - ekskl. kostplan (60 minutter):

800kr

Anden konsultation - opfølgning efter første konsultation (35 minutter):

550kr

Tredje og øvrige opfølgende konsultationer (20 minutter):

275kr

Vedligeholdende konsultation eller genstart af tidligere forløb (35 minutter):

550kr

Sygesikringen Danmark giver et tilskud på 50 % af egenudgiften, dog maks. 275 kr. pr. konsultation og max 1.100 kr årligt.

Udeblivelse og afbud

Husk at melde afbud senest 12 timer før, hvis du skulle blive forhindret i at komme til den planlagte konsultation. Afbuddet skal ske per telefon eller i online bookingen. Ved udeblivelse eller sent afbud pålægges du et udeblivelsesgebyr på 237,80 kroner ved opfølgende konsultation og 356,69 kroner ved førstegangsbesøg eller forundersøgelse.